Thuốc nam trị viêm họng hạt luôn luôn đc ưu ái vì ít có phản ứng đi kèm & thuốc