Baking Soda hay còn gọi là thuốc muối, thuốc tiêu mặn