Thay vì món canh ngao truyền thống thì bây giờ bạn