Dịch MERS-Cov đang diễn biến nhanh và phức tạp, có khả